O společnosti PMS Poděbrady

Stavební společnost PMS, spol. s r.o. byla založena v roce 1991 jako soukromá firma. Základ společnosti tvořili zaměstnanci a získaný majetek bývalého Okresního stavebního podniku v Poděbradech. Společnost se postupně stává jednou z největších stavebních firem, realizujících stavby v oboru pozemního stavitelství, v regionu a své podnikatelské aktivity rozšiřuje do Prahy a některých dalších lokalit.

Od roku 1995 se PMS, spol. s r.o. zaměřuje na investory, kteří požadují komplexní dodavatelskou činnost pro realizaci svých investičních záměrů.

V roce 1997 je navýšeno základní jmění společnosti, což posiluje finanční sílu společnosti a umožňuje realizovat vlastní developerské projekty v oblasti bytové výstavby, financované z vlastních finančních zdrojů.

V rámci své činnosti stavební společnost poskytuje komplexní služby spojené s investiční výstavbou při realizaci pozemních staveb - výstavba komerčních objektů, provádění rekonstrukcí, realizace obytných komplexů a rodinných domů na klíč, stavby průmyslových objektů.

Samozřejmým požadavkem investorů je vysoká kvalita díla při dodržení smluvních termínů. Společnost soustavně klade důraz na zajištění těchto požadavků, což se odráží v podobě úspěšně realizovaných zakázek.

Společnost si sama zajišťuje a zpracovává účetní, mzdovou a osobní agendu, vlastní výpočtové programy pro tvorbu kalkulací včetně přípravy harmonogramů. Externí specializované dodávky v rámci realizací firma zajišťuje dlouhodobě osvědčenými subdodavatelskými subjekty.

Společnost má jediného vlastníka, zaměstnává cca 80 pracovníků ve všech profesích a finanční situace společnosti je dlouhodobě stabilizovaná.

Stavební společnost PMS, spol. s r.o. získala v roce 2001 certifikát systému jakosti ČSN ISO 9002 a v rámci přechodu na novou normu prošla společnost v roce 2003 úspěšně auditem a získala certifikát systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

V roce 2009 při přechodu na normu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 získala společnost i certifikát systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

V roce 2010 se společnost rozhodla pro zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v roce 2011 získala certifikát dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Od 1.6.2013 došlo k zahájení realizace projektu společnosti PMS, spol. s r.o. s názvem „Vzděláváním k prosperitě společnosti PMS, spol. s r.o.“, který je spolufinancovaný z fondů EU, ESF, OP LZZ a státního rozpočtu. Další informace